Spośród ponad 25.000 starych druków zgromadzonych w Bibliotece Śląskiej, do digitalizacji wybrano głównie polonica XVI wieku. Są to dzieła autorów polskich – między innymi Wawrzyńca Korwina (n.p. Hortulus elega[n]tiarum […], Lyptzk 1511, BŚL 233683 II), Marcina Kromera (np. Orechovius sive De coniugio et coelibatu sacerdotum…, Coloniae, 1564, BŚL 113637 I), Stanisława ze Lwowa (Regule tredecim […], Vienne Austrie 1512, BŚL 227844 I), Macieja z Miechowa (Tractatus de duabus Sarmatiis […], Auguste Vindelico[rum] 1518, BŚL 233163 II), Andrzeja Krzyckiego (Encomia Luteri […], [Dresden] 1524, BŚL 30852 II).

To także dzieła opublikowane w oficynach działających w miastach polskich. Reprezentowane są tłocznie krakowskie, między innymi : Hieronima Wietora (V. Eckius, De versificandi arte opusculum […], Gracchoviae : per Hieronymu[m] Vietorem […] Impensis […] Marci Scharffenberger et Ioannis Boii, 1521, BŚL 223012 II), Floriana Unglera (Jan z Głogowa, Introductorium astronomie […], Cracovie : p[er] Florianu[m] et Wolfgangu[m], 1514, BŚL 16416 II), Jana Hallera (Legendae sancto[rum] Adalberti, Stanislai, Floriani […], Impressum Gracovie : op[er]a et impensis […] Joannis Haller[…], 1517, BŚL 220066 I).

Jan z Głogowa : Exercicium nove logice seu libroru[m] prio[rum] et elencho[rum][…] noviter eme[n]datu[m]. – Cracovie : Impe[n]sisq[ue] Joannis Haller noviter recognite ac impresse, 4 VI 1511
228324 I

W poznańskiej drukarni Wolraba ukazało się między innymi dzieło Faunta (L.A. Faunt, Coenae Lutheranorum et Calvinianorum oppugnationis […], Posnaniae : in Officina Ioannis Vvolrhabi, 1586, BŚL 55153 I). Szesnastowieczne drukarstwo Gdańska prezentują dzieła opublikowane w zakładzie Jakuba Rhode (Declaratio vera quibus de causis Ordines Civitatis Gedanensis cum […] Stephano Rege Poloniae […] controversiam pertracti sint […], Gedani : in officina typographica Iacobi Rhodi, 1577, BŚL 223079 II).

Wybrano także liczne druki dotyczące Śląska. To właśnie z Wrocławiem związane jest najstarsze z szesnastowiecznych dzieł : Viaticum Wratislaviense, opublikowane w Wenecji w 1501 roku (Viaticum Wratislavi[ense], Venetijs i[m]pressum : i[m]pensis Sebastiani Hyber co[n]civis Kracovie[n]sis, arte a[u]t[em] Petri Liechtenstein Colonie[n]sis et Joha[n]nis Hertzog de Landaw, 28 VII 1501, BŚL 461389 I)

Cureus Joachim : Gentis Silesiae Annales complectentes historiam de origine, propagatione et migrationibus gentis et recitationem praecipuorum eventuum, qui in Ecclesiae et Republica usq[ue] ad necem Ludovici […] acciderunt […]. – Witebergae : excudebat Iohannes Crato, 1571, 1563 III