Spośród rękopisów zgromadzonych w Bibliotece Śląskiej do digitalizacji wybrano najcenniejsze. Są to między innymi dzieła pochodzące z wieku XV: Miscellanea astrologica et alchemica zawierający traktaty naukowe powstałe w środowisku Akademii Krakowskiej (między innymi autorstwa Jana z Głogowa), Chronica Polonorum Wincentego Kadłubka w szkolnym odpisie, a także Statuta diecezji poznańskiej, sporządzone przez biskupa Andrzeja Laskarego. Dzieła te spisane zostały po łacinie. Natomiast pochodzący z wieku XVI zbiór ustaw prawa polskiego to najstarszy manuskrypt w całości w języku polskim.

Miscellanea astrologica et alchemica 
Rękopis z XV wieku, zawierający traktaty matematyczne, chemiczne, astrologiczne, m. in. Jana z Głogowa,  R 51 II

Istotne są także dokumenty wystawione przez władców. Tu wymienić należy dokumenty królów Polski: Władysława IV – dla Barbary i Ludwika Sobieskich (z 1646 r.) i Augusta II – do władz Krakowa (z 1717 roku). Piękną formę ma dyplom Franciszka II, cesarza, dla Süssmanna Arahama Oppenheima (z 1792 roku) – został spisany na pergaminie, oprawny w aksamit. Podobnie jak i testament Georga von Schonaich, założyciela Ordynacji Corolath Beuthen (z 1616 r.)

Wybrano także pisma autorów polskich: Hugona Kołłątaja (Prace poetyczne – odpis), korespondencję Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz list Jana Kasprowicza, a także autografy laureatów nagrody Nobla: Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.

Rożniatowski Abraham : Diariusz legacij od Dymitra cara moskiewskiego o przyiaźń … Panny Mniszkowney … konkuruiącego … z oryginalnego manuskryptu Marcina Stadnickiego wyięty y przepisany.
Rękopis z XVIII wieku, w języku polskim, ozdobiony wieloma ilustracjami, R 178 III