Poszerzenie dostępu do zabytkowego piśmiennictwa

Celem projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Adresatami projektu są naukowcy, dydaktycy i studenci szeregu dyscyplin naukowych, a także, ze względu na globalną prezentację zasobów, szeroka, krajowa i zagraniczna publiczność zainteresowana dostępem do zabytków dziedzictwa kulturowego, przechowywanych w Bibliotece Śląskiej.

Kompleksowy system  digitalizacji

W aspekcie technologicznym realizacja projektu umożliwi wdrożenie kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opracowaniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Zamierzenie zostanie zrealizowane przez techniczny system złożony z profesjonalnych, specjalizowanych skanerów ( w tym jednego z możliwością rejestracji faktur powierzchni), oprogramowania przetwarzającego skanowane obrazy, infrastruktury sprzętowej zapewniającej długoterminowe przechowywanie i archiwizację cyfrowych zbiorów. Projekt przewiduje integrację powstałego rozwiązania ze Śląską Biblioteką Cyfrową, która stanie się prezentacyjnym systemem utworzonych cyfrowych publikacji.

Zasób cyfrowy

W ramach projektu powstanie zasób cyfrowy liczący blisko 27.000 publikacji, utworzonych w drodze skanowania zbiorów zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Digitalizacja dzieł wytypowanych przez bibliotekarzy Zbiorów Specjalnych i Zbiorów Śląskich, prócz udostępnienia interesującego przekroju dokumentów, przyczyni się do zdobycia przez pracowników Biblioteki specjalistycznego doświadczenia w zakresie cyfryzacji różnych rodzajów piśmiennictwa.

Walory ochronne projektu

Realizacja projektu znacząco podniesie bezpieczeństwo zabytkowych zbiorów, dzięki zapewnieniu dostępu do treści dzieł, bez konieczności udostępniania oryginalnych egzemplarzy. Wysokiej jakości cyfrowe obrazy zapewnią także niezbędną dokumentację unikatowego piśmiennictwa.

Pozostałe efekty:

  • modernizacja pracowni digitalizacji, wyposażenie jej w profesjonalne skanery dziełowe wraz z utworzeniem mobilnego stanowiska digitalizacji,
  • utworzenie informatycznej infrastruktury sprzętowo-programowej zapewniającej długoterminowe przechowywanie cyfrowych zasobów oraz ich sprawną prezentację,
  • wykonanie i wdrożenie aplikacji automatyzującej i rejestrującej proces digitalizacji (workflow),
  • podniesienie bezpieczeństwa procesu digitalizacji oraz przechowywania zasobu w drodze zabudowy instalacji klimatyzacyjnych  w pracowni digitalizacji i serwerowni, modernizacji i doposażenia głównej serwerowni oraz ustanowienia serwerowni zapasowej w innej lokalizacji,
  • utworzenie 11-osobowego  zespołu specjalistów w zakresie pozyskiwania i przygotowania cyfrowych publikacji wraz z organizacją stanowisk pracy dla zespołu.

Utworzone w ramach projektu zaplecze techniczne oraz struktura organizacyjna zostaną utrzymane po zakończeniu finansowania projektowego, celem kontynuacji digitalizacji piśmiennictwa należącego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

oprac. Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska-Śląska Biblioteka Cyfrowa