Zaproponowane do digitalizacji czasopisma i kalendarze reprezentują dorobek wydawniczy regionu śląskiego z lat 1848 – 1939 w języku polskim. Wśród wybranych tytułów wyodrębnić można trzy grupy tematyczne: periodyki informacyjne czyli prasa tygodniowa i codzienna: np. Katolik, Gwiazdka Cieszyńska, Polonia, Kuryer Śląski, periodyki kulturalne: np. Fantana, Kuźnica, czy kalendarze oraz czasopisma związane z powstaniami śląskimi, ruchem patriotycznym byłych powstańców i tworzeniem polskiej administracji na Górnym Śląsku: Powstaniec, Powstaniec Śląski, Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich, Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego. Wszystkie zaproponowane tytuły cieszą się stałą, dużą poczytnością, stanowią bowiem ważne źródło współczesnych, bieżących informacji z regionu Śląska Cieszyńskiego i Górnego oraz całego świata, dokumentują wydarzenia historyczne i gospodarcze oraz stanowią bogaty materiał do badań nad odradzającym się polskim życiem politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i narodowym.

Powstaniec
Kalendarz na rok 1908

Duża rozpiętość czasowa pozwoli historykom i wszystkim zainteresowanym prześledzić i badać wydarzenia lokalne od Wiosny Ludów i wywołanego przez nią odrodzenia narodowego na Śląsku, poprzez ruch powstańczy, plebiscyt i przejmowanie części Górnego Śląska przez Polskę, aż do wybuchu II wojny światowej, widziane oczami emancypującej się ludności polskiej. Prezentując także wiadomości ze świata stanowią oryginalne, bogate źródło nie tylko do dziejów Śląska ale także o charakterze uniwersalnym. Za wyborem właśnie tych tytułów przemawia kilka czynników: wysoka wartość informacyjna, poczytność, zagrożenie degradacją (kwaśny papier) oraz fakt, iż uzupełniają zbiór już zdigitalizowanych i opublikowanych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej najstarszych polskojęzycznych czasopism z regionu Śląska Górnego i Cieszyńskiego.

oprac. dr Agnieszka Magiera – Dział Zbiorów Śląskich Biblioteki Śląskiej