Ograniczony dostęp  >>  dostęp dla szerokiej publiczności

  • Ograniczony dostęp do cennych dzieł piśmiennictwa ze względu na konieczność ich ochrony w celu długotrwałego zachowania.

Dostępność zbiorów „na miejscu” >> dostęp globalny

  • Ograniczony dostęp do cennych dzieł piśmiennictwa ze względu na ich dostępność wyłącznie w Bibliotece.

Zagrożenie >> zabezpieczenie

  • Zagrożenia zabytkowych oryginałów związane z przenoszeniem, zmianą warunków klimatycznych, wystawieniem na światło i fizycznym użytkowaniem. Potrzeba dokumentacji unikatowego piśmiennictwa.

Digitalizacja >> bezpieczna digitalizacja

  • Konieczność ustanowienia zaplecza digitalnego, zapewniającego bezpieczeństwo i wysoką jakość procesu digitalizacji.

Digitalizacja jednostkowa >> Kompleksowe rozwiązanie ciągłej digitalizacji

  • Brak standaryzacji i automatyzacji procesu digitalizacji zasobów bibliotecznych, co znacznie utrudnia i podnosi koszty procesu.

Zachowanie >> Zachowanie długoterminowe

  • Brak stabilnej metody długotrwałego przechowywania plików cyfrowych wysokiej jakości.

Specjalizacja >> Specjalizacja kooperatywna: zespołowe wypracowywanie know-how i „dobrych praktyk”

  • Potrzeba wykształcenia zespołu profesjonalistów w zakresie digitalizacji i prezentacji różnego rodzaju dokumentów zabytkowych.

oprac. Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska-Śląska Biblioteka Cyfrowa