Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (ŚIBZZ) realizowany jest przez Bibliotekę  Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 217 665,63 zł , wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 6 112 498,49 zł, wartość środków budżetowych Województwa Śląskiego – 1 078 676,21 zł.

Głównym celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. W ramach projektu powstanie zasób, utworzony w drodze skanowania zbiorów Biblioteki Śląskiej, które zostały zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Projekt przewiduje integrację powstałego rozwiązania ze Śląską Biblioteką Cyfrową, a cyfrowe publikacje ŚIBZZ są prezentowane w ŚBC w ramach utworzonej podkolekcji projektu.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2013 r.