Biblioteka Śląska w Katowicach jest jedna z najstarszych i największą biblioteką  na Górnym Śląsku; jedną z ważniejszych bibliotek w kraju, znaczącą, aktywnie działającą wojewódzką samorządową  instytucją kultury.

Powstała w 1922 r. jako Biblioteka Sejmu Śląskiego. Od początku swojego istnienia łączyła funkcje biblioteki regionalnej, publicznej i naukowej. W 1934 roku Biblioteka Śląska przeprowadziła się do wieloletniej siedziby przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

Obiekt Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 - dawna siedziba główna
Obiekt Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 – dawna siedziba główna

Gmach – sam w sobie bardzo piękny – od początku nie spełniał potrzeb tak ogromnej książnicy. Potrzeby rosły, zwłaszcza od czasu, gdy BŚ zaczęła otrzymywać tzw. egzemplarz obowiązkowy (1969 r.). Brakowało miejsca na przechowywanie cennych zbiorów, nie istniały możliwości konserwacji szczególnie narażonych na zniszczenie wiekowych książek.

Siedziba Biblioteki Ślaskiej przy placu Rady Europy 1 w Katowicach

Od 1998 r. Biblioteka ma siedzibę w nowym, specjalnie dla niej wybudowanym gmachu, wyposażonym w nowoczesne technologie. Zatrudnia 220 osób różnych specjalności (m.in. bibliotekarzy, filologów, historyków, informatyków, personel techniczny). Do dyspozycji czytelników pozostają dwie duże czytelnie (ogólna, z bogatym księgozbiorem podręcznym, i czasopism), kilka czytelni specjalistycznych i wypożyczalnia. Biblioteka ma własną pracownię poligraficzną oraz dobrze wyposażoną pracownię konserwacji  (z komorą do dezynfekcji i liofilizacji). Od roku 2000 pełni także funkcje biblioteki wojewódzkiej, otaczając opieką  merytoryczną biblioteki publiczne woj. śląskiego.

Obiekt Biblioteki przy ul. Ligonia