Zbiory kartograficzne Biblioteki Śląskiej mają charakter wszechstronny. Do digitalizacji wybrano najciekawsze i najcenniejsze materiały obrazujące historię rozwoju kartografii. Do takich należą zabytkowe atlasy wykonane przez kartografów i wydawców w XVI, XVII i XVIII wieku. Gerard Merkator, Abraham Ortelius i rodzina Blaeu oraz inni kartografowie-wydawcy map i atlasów, jak de Witt, Allard, Dancker, Valck, Visscher, stanowili tzw. flamandzko-holenderską szkołę kartograficzną, która stworzyła specjalny styl map i była podstawą dla współczesnej kartografii.

Najstarszy wybrany obiekt to główne dzieło Gerarda Merkatora Atlas sive cosmographicae […] z 1595 roku, które ukazało się w Duisburgu, po śmierci autora, dzięki staraniom jego syna Rumolda. W atlasie amsterdamskiej oficyny Blaeuwa Appendix Theatri znajduje się mapa Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 roku (podzielona na cztery arkusze). Egzemplarz Biblioteki Śląskiej to stan drugi, z 1631 roku (mimo, iż na mapie widnieje data 1613 r.). Mapa ta była do końca XVII wieku głównym źródłem wiedzy o tym obszarze Europy i wielokrotnie reprodukowali ją europejscy kartografowie. Bogactwo zabytkowych siedemnastowiecznych map z całego świata prezentuje również „atlas sztuczny”. Znajdują się w nim często unikatowe mapy różnych autorów.

Witt F[rederick] de: Novissima et Accuratissima Regnorum  Hispaniae et Portugalliae. Amsterdam, 1705
O 773 V