W roku 2006 Biblioteka Śląska zainicjowała, a następnie utworzyła wraz z Uniwersytetem Śląskim regionalną Śląską Bibliotekę Cyfrową, która dzięki otwartej formule Porozumienia ŚBC zrzesza obecnie 62 instytucji sfery kultury, nauki i edukacji z terenu Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Jej celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa regionu historycznego Śląska w jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie naukowego dorobku regionu.

Na zasób ŚBC składają się  publikacje w kolekcjach zawierających piśmiennictwo historyczne i źródłowe, materiały naukowe, edukacyjne, dydaktyczne, regionalne oraz instytucjonalne, a także kolekcje specjalne: masonika, judaika, publikacje z dawnych Kresów Wschodnich.

ŚBC jest włączona w polski system regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych w kraju – Federacja Bibliotek Cyfrowych, a jej zasób jest indeksowany i dostępny także przez internetowe wyszukiwarki. Chociaż zasób ŚBC jest złożony głównie z piśmiennictwa historycznego, jest ona jedną z najpopularniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce. Od 11 grudnia 2009 roku publikacje ŚBC dostępne są w Europeanie.

ŚBC posiada, prócz wersji polskiej i angielskiej, także utworzone przez pracowników Biblioteki Śląskiej (i udostępnione innym bibliotekom cyfrowym w kraju) dodatkowe wersje językowe interfejsu: czeską, francuską oraz niemiecką, co przekłada się na wizyty z tych obszarów językowych.

ŚBC to także efektywny sposób prezentacji kulturowego i naukowego dorobku Śląska i promocji śląskich instytucji-współtwórców – w ciągu każdego miesiąca ŚBC odwiedza internetowa publiczność z ponad 60 krajów świata.

Geograficzna lokalizacja użytkowników ŚBC

Uczestnicy ŚBC mają pełną autonomię w zakresie wyboru materiałów do digitalzacji, jej tempa, sposobów finansowania, a udział w przedsięwzięciu nie jest uzależniony od ich uprzedniego przygotowania w zakresie technik tworzenia cyfrowych kolekcji. Otwarta, klastrowa formuła ŚBC pozwala także Uczestnikom na samodzielne pozyskiwanie treści z zasobów innych instytucji oraz osób prywatnych. Bliżej z koncepcją ŚBC mozna zapoznać się dzięki prezentacjom promującym inicjatywę.