Wybór pocztówek do digitalizacji ze zbioru filokartystycznego Biblioteki Śląskiej dokonany został głównie w oparciu o kryterium chronologiczne i terytorialne. Ramy czasowe emisji pocztówek to koniec XIX w. i rok 1945, a teren to wybrane miejscowości z obszaru obecnego województwa śląskiego, czyli dawnych województw: bielskiego (m.in. Bielsko-Biała, Ustroń, Wisła, Żywiec, Cieszyn) częstochowskiego (m.in. Częstochowa, Woźniki, Zawiercie) i katowickiego (m.in. Katowice, Bytom, Chorzów, Mysłowice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Racibórz).

Wisła na Śląsku. Schronisko Beskidu Śląskiego na Stożku 975 m.
Wyd.: Ustroń: Nakł. Jan Tomiczek, Ustroń (Kraków: „Akropol”), [1925-1930], Sygn.: PA 1416

Dołączono pocztówki schronisk górskich z pobliskiego pasma Beskidów oraz widoki kilku miejscowości z sąsiadującej Opolszczyzny (Kluczbork, Nysa, Opole). Ze względów historycznych włączone zostały również tzw. pocztówki plebiscytowe, wydawane na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu w 1921 r. Wybrano zarówno pocztówki propolskie, jak i proniemieckie. Do projektu włączono również widokówki z Kresów Wschodnich, m.in. ze Lwowa, Kowna, Stryja, Truskawca. Ponadto dodano pocztówki z wizerunkami wybitnych Ślązaków.

Katowice. Rynek – Teatr – Ul. Marszałka J. Piłsudskiego. 
Wyd.: Kraków: S.M.P. [Salon Malarzy Polskich], [1930-1939].Sygn.: PA 51

Przy wyborze pocztówek przedstawiających miejscowości zwracano uwagę na różne aspekty treściowe: krajobrazy, panoramy miast, zabudowa placów i ulic, kościoły, mosty, pomniki i in. Kierowano się także walorami estetycznymi, by pokazać różnice w dbałości wydawców o swoje „małe dzieła sztuki”.

Gruss aus Königshütte. 
Pocztówka typu „Pozdrowienie z…”. Panorama Królewskiej Huty, obecnie Chorzowa sprzed ponad wieku.
Wyd.: Frankfurt a/M: Verlag & Druck, Kunst-Anstalt, Rosenblatt, [przed 1905]. Sygn.: PA 326

Pocztówki pochodzą zarówno ze znanych oficyn wydawniczych i drukarskich (polskich oraz śląskich), jak i małych, po których wszelki ślad zaginął. Wśród wyróżniających się edytorów wymienić należy: Salon Malarzy Polskich w Krakowie, Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”, Drukarnię K. Miarki z Mikołowa, Foto-Haus Boronowski z Katowic, wydawnictwa Bruno Scholza z Wrocławia, Johanna Lukowskiego z Bytomia, rodziny Feitzingerów z Cieszyna, Romana Brandysa ze Strzemieszyc, Książnicę Atlas ze Lwowa i wiele innych. Wydawnictwa zagraniczne reprezentują, m.in. : Trinks & Co. z Lipska, Edgar Schmidt z Drezna, Reinicke & Rubin z Magdeburga.

oprac. mgr Ilona Dyzia – Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej