Biblioteka Teatru Lwowskiego to największy, zachowany w Polsce, historyczny zbiór egzemplarzy teatralnych (5403 jednostki). Dokumentuje dzieje i repertuar sceny polskiej we Lwowie od końca XVIII wieku aż do sierpnia 1945 roku, czyli do momentu przyjazdu zespołu lwowskiego do Katowic. W zbiorze rękopisów, maszynopisów i druków znajdują się również egzemplarze innych polskich scen, np. galicyjskich teatrów prowincjonalnych, teatru krakowskiego i warszawskiego, a nawet teatrów w Wilnie, Poznaniu, Płocku czy Bydgoszczy i wreszcie przedwojenne egzemplarze Teatru Polskiego w Katowicach. Wśród teatralnych egzemplarzy najwięcej jest suflerskich (z wpisami, rysunkami, wklejonymi afiszami) oraz cenzorskich (z orzeczeniami austriackiej cenzury). Ciekawe są również egzemplarze reżyserskie (dokumentujące pracę nad przedstawieniem), egzemplarze rozpisane na role, a także egzemplarze z występów gościnnych wybitnych aktorów polskich (m.in. Heleny Modrzejewskiej, Bolesława Ładnowskiego, Wincentego Rapackiego, Heleny Marcello, Bolesława Leszczyńskieg.

Zgryzoty sumienia. Melodrama w 3 aktach z francuskiego P. Leopold [właśc. Leopold Chandezon] przełożona. Lwów, 1824-1831
Egzemplarz teatralny z wpisami suflerskimi i cenzorskimi. BTLw   820

Biblioteka Teatru Lwowskiego to także największy, zachowany w Polsce, historyczny zespół tekstów dramatycznych, muzyczno-dramatycznych oraz librett operowych i operetkowych. Wiele tekstów nigdy nie doczekało się druku, niektóre (zwłaszcza te z pierwszej połowy XIX wieku) zachowały się tylko w postaci lwowskich egzemplarzy teatralnych i są czasami jedynym świadectwem ówczesnej literatury dramatycznej, zarówno tej oryginalnej, jak i przerabianej, “lokalizowanej i przystosowywanej”, czy po prostu tłumaczonej z innych języków. W zbiorze można odnaleźć również szereg autografów, m.in. Jana Nepomucena Kamińskiego (antreprenera lwowskiej sceny, aktora i dramaturga), Jana Kasprowicza, Michała Bałuckiego i Lucjana Rydla.

oprac. dr Barbara Maresz – Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej