Z bogatej kolekcji druków ulotnych Biblioteki Śląskiej do projektu digitalizacyjnego wybrano przede wszystkim ulotki z okresu powstań i plebiscytu na Śląsku, dalej duży zbiór dokumentów wydanych przez Fryderyka Wilhelma III oraz druki ulotne z kolekcji Szembeków z Poręby.

Druki ulotne z okresu plebiscytu i powstań śląskich

Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r. poprzedziła szeroko zakrojona akcja propagandowa prowadzona przez Polaków i Niemców. Treści propagandowe zamieszczano w artykułach prasowych, na plakatach, afiszach, a także niewielkich ulotkach i nalepkach. Wydawano cegiełki na cele plebiscytowe, znaczki okolicznościowe, kalendarze. Nawet opakowania na papierosy wykorzystywano do celów propagandowych. Organizowano także wiece, spotkania, koncerty, odczyty, o których informowały afisze.

Rozporządzenia Fryderyka Wilhelma III

W zbiorze druków ulotnych Biblioteki Śląskiej wybranych do projektu digitalizacyjnego znajduje się kolekcja obwieszczeń, rozporządzeń, deklaracji, regulaminów i ustaw króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III  z lat 1801-1831.

Wybrano głównie druki w języku polskim, bądź w języku polskim i niemieckim, ale załączono także kilkanaście druków wyłącznie w języku niemieckim.

Druki ulotne z kolekcji Szembeków

Do projektu digitalizacyjnego wybrano również zbiór dziewiętnastowiecznych druków ulotnych ze spuścizny rodu Szembeków z Poręby koło Chrzanowa. Rodzina do Polski przybyła z Niemiec. Dla kolekcji największe zasługi mieli Józef Szembek (1780-1874), kapitan napoleoński i sędzia pokoju Rzeczpospolitej Krakowskiej oraz jego wnuk Jerzy Szembek (1851-1905), biskup płocki. W zbiorze znajduje się wiele druków znanych bibliografii Karola Estreichera, ale też wiele nienotowanych. Sporo jest wydań bardzo rzadkich.

oprac. dr Agata Duda – Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej