Zaproponowane do digitalizacji grafiki pochodzą i tematycznie dotyczą przede wszystkim terenu Śląska. W ogromnej większości są to widoki miejscowości, przedstawienia charakterystycznych dla nich obiektów architektonicznych, osobliwości pejzażu, głównie górskiego.

Autorem najstarszych prac jest Friedrich Gottlob Endler (1762-po 1830). Jego dzieła, wykonane w technice akwaforty, to przede wszystkim panoramy miast dolnośląskich: Nysy, Prudnika, Wałbrzycha, Głogowa, Cieplic Śląskich-Zdroju, Lądka-Zdroju, a także widoki krajobrazowe: Góry Ślęży, Śnieżki, Przełęczy Widok w Sudetach Zachodnich.

Z lat dwudziestych XIX w. pochodzą dzieła Friedricha Augusta Tittla (1782-1836). Absolwent drezdeńskiej Akademii osiedlił się w Kowarach najprawdopodobniej w 1809 r. i założył tutaj własne wydawnictwo. Szczególnym uznaniem cieszą się jego panoramy. W zbiorze Biblioteki Śląskiej znajduje się panorama Skalnego Miasta w Adršpach, widok Radkowa i Gór Stołowych widzianych z Kłodzka, czy też obszerna panorama Karkonoszy (Totalansicht des Riesengebirges…). W kolekcji Tittla nie brakuje też przedstawień konkretnych, bardzo charakterystycznych dla Dolnego Śląska obiektów: kaplicy św. Anny w Sosnówce, ruin zamku Chojnik, schronisk w Karkonoszach, kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce, wieży widokowej i pałacu w Bukowcu.  Zachowały się również widoki malowniczych form krajobrazowych, np. wodospadów Szklarki i Kamieńczyka. Te popularne motywy karkonoskie były później wielokrotnie powielane przez jego następców. Tittel był założycielem tzw. kowarskiej szkoły graficznej, a jego uczniowie to m.in.: Ernst Wilhelm Knippel (1811-1900), który po śmierci Tittla prowadził jego wydawnictwo i Carl Julius Rieden (1802-1858), wspólnik Knippla od 1839 r. Obaj tworzyli w technice litografii.

Tittel Friedrich August, Haupt-Ansicht der Heuscher umliegenden Gebirgen mit der Ansicht von Wünschelburg in der Grafschaft Glatz.
Radków i Góry Stołowe widziane z Kłodzka. [Schmiedeberg], 1825, G 7893 V

W kolekcji Biblioteki Śląskiej znajduje się 21 typowych karkonoskich widoków autorstwa Riedena. Znacznie więcej natomiast jest rycin Knippla. Oprócz znanych już motywów z okolic Karkonoszy, wedut miast Górnego i Dolnego Śląska, na szczególną uwagę zasługują wizerunki zakładów przemysłowych Górnego Śląska (rzadko podejmowany przez XIX-wiecznych artystów temat) oraz jedne z ostatnich dzieł artysty: widoki ze Śnieżki na cztery strony świata.

Knippel Ernest Wilhelm, Elbfall. Wodospad Łaby. [Schmiedeberg, ok. 1850], G 7912 V