Digitalizacja

Proces akwizycji obrazu powinien w jak najmniejszym stopniu narażać oryginał na naprężenia mechaniczne oraz na ekspozycję na intensywne oświetlenie, uwzględniając zalecenia konserwatorskie i ochrony zbiorów, dotyczące digitalizacji.

Ze skanowanych jednostek zbiorów tworzony będzie zasób bazowy o jakości pozwalającej na substytucję obcowania z oryginałem i wykonanie reprintu dzieła.

Format plików obrazowych winien posiadać dobrze udokumentowaną specyfikację i zapewniać:

  • dla zasobu bazowego – wysoką jakość zachowywanych obrazów, wewnętrzny zapis metadanych,oczekiwaną łatwość migracji,
  • dla zasobu prezentacyjnego – możliwie najmniejszą objętość plików, skalowalność kompresji i jakości obrazu.

Pliki prezentacyjne będą generowane z plików zasobu bazowego w sposób maksymalnie zautomatyzowany, z zachowaniem możliwości ustalenia parametrów przetwarzania wsadowego oraz indywidualnej obróbki plików.


Workflow

Wdrożone opogramowanie zostanie napisane w otwartej specyfikacji, z przekazaniem Bibliotece skomentowanego kodu, z prawem do jego rozwoju w drodze prac własnych lub zlecenia na zewnątrz.

Proces nadawania nazw plikom oraz kolejne stopnie opracowania i obróbki plików będą sformalizowane oraz w miarę możliwość zautomatyzowane i wspierane przez podsystemy skanowania, korekty i katalogowania.

Przetwarzanie zasobu cyfrowego będzie rozdzielone pomiedzy stanowiska skanowania, korekty i opracowania, posiadające rozłączne uprawnienia do etapów przepływu zasobu, z systemem reklamacji jakości prac na wcześniejszych etapach.

W celu zachowania integralności i spójności procesu tworzenia zasobu cyfrowego z oryginałami, stan zasobu w trakcie jego przetwarzania (raportowany i sygnalizowany w systemie) będzie wynikał z czynności wykonywanych na każdym stanowisku, zaś rozpoczęcie procedury dalszego przetwarzania uzależnione będzie od zakończenia przetwarzania na etapie wcześniejszym.

Zasoby systemu będą przechowywane na szybkiej macierzy dyskowej obsługiwanej przez system wysokiej dostępności i zabezpieczone przed awarią (metadane, system nazewnictwa plików/katalogów, RAID, biblioteka taśmowa) – w dwóch lokalizacjach.

System będzie umożliwiał skanowanie, opracowanie i prezentację zbiorów spoza budynku głównego Biblioteki Śląskiej. W tym celu będzie istniała możliwość instalacji i rejestrowania zdalnych końcówek skanowania oraz uploadu skanów przez Internet. Stanowiska opracowania zasobu będą obsługiwane przez aplikację Redaktora oprogramowania dLibra.

Opracowanie

Opracowanie publikacji cyfrowych będzie prowadzone w oparciu o format Dublin Core.
Udostępnione publikacje będą wskazywane linkiem z elektronicznego katalogu Biblioteki.


Prezentacja (udostępnianie)

Podstawową formą prezentacji cyfrowych publikacji będzie serwis istniejącej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, dostępny za pomocą przeglądarki internetowej.