Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Obszary interwencji

 • Ograniczony dostęp  >>  dostęp dla szerokiej publiczności
  Ograniczony dostęp do cennych dzieł piśmiennictwa ze względu na konieczność ich ochrony w celu długotrwałego zachowania.

  Dostępność zbiorów "na miejscu" >> dostęp globalny
  Ograniczony dostęp do cennych dzieł piśmiennictwa ze względu na ich dostępność wyłącznie w Bibliotece.

  Zagrożenie >> zabezpieczenie
  Zagrożenia zabytkowych oryginałów związane z przenoszeniem, zmianą warunków klimatycznych, wystawieniem na światło i fizycznym użytkowaniem. Potrzeba dokumentacji unikatowego piśmiennictwa.

  Digitalizacja >> bezpieczna digitalizacja
  Konieczność ustanowienia zaplecza digitalnego, zapewniającego bezpieczeństwo i wysoką jakość procesu digitalizacji.

  Digitalizacja jednostkowa >> Kompleksowe rozwiązanie ciągłej digitalizacji
  Brak standaryzacji i automatyzacji procesu digitalizacji zasobów bibliotecznych, co znacznie utrudnia i podnosi koszty procesu.

  Zachowanie >> Zachowanie długoterminowe
  Brak stabilnej metody długotrwałego przechowywania plików cyfrowych wysokiej jakości.

  Specjalizacja >> Specjalizacja kooperatywna: zespołowe wypracowywanie know-how i "dobrych praktyk"
  Potrzeba wykształcenia zespołu profesjonalistów w zakresie digitalizacji i prezentacji różnego rodzaju dokumentów zabytkowych.

  oprac. Remigiusz Lis - Biblioteka Śląska-Śląska Biblioteka Cyfrowa