Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Założenia techniczne

 • Digitalizacja

  Proces akwizycji obrazu powinien w jak najmniejszym stopniu narażać oryginał na naprężenia mechaniczne oraz na ekspozycję na intensywne oświetlenie, uwzględniając zalecenia konserwatorskie i ochrony zbiorów, dotyczące digitalizacji.

  Ze skanowanych jednostek zbiorów tworzony będzie zasób bazowy o jakości pozwalającej na substytucję obcowania z oryginałem i wykonanie reprintu dzieła.

  Format plików obrazowych winien posiadać dobrze udokumentowaną specyfikację i zapewniać:
  - dla zasobu bazowego - wysoką jakość zachowywanych obrazów, wewnętrzny zapis metadanych,oczekiwaną łatwość migracji,
  - dla zasobu prezentacyjnego - możliwie najmniejszą objętość plików, skalowalność kompresji i jakości obrazu.

  Pliki prezentacyjne będą wytwarzane z plików bazowych sposób maksymalnie zautomatyzowany, z zachowaniem możliwości ustalenia parametrów przetwarzania wsadowego oraz indywidualnej obróbki plików.