Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Czasopisma śląskie

  • Zaproponowane do digitalizacji czasopisma i kalendarze reprezentują dorobek wydawniczy regionu śląskiego z lat 1848 – 1939 w języku polskim. Wśród wybranych tytułów wyodrębnić można trzy grupy tematyczne: periodyki informacyjne czyli prasa tygodniowa i codzienna: np. KatolikGwiazdka CieszyńskaPoloniaKuryer Śląski, periodyki kulturalne: np. FantanaKuźnica, czy kalendarze oraz czasopisma związane z powstaniami śląskimi, ruchem patriotycznym byłych powstańców i tworzeniem polskiej administracji na Górnym Śląsku: PowstaniecPowstaniec ŚląskiWiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich, Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego. Wszystkie zaproponowane tytuły cieszą się stałą, dużą poczytnością, stanowią bowiem ważne źródło współczesnych, bieżących informacji z regionu Śląska Cieszyńskiego i Górnego oraz całego świata, dokumentują wydarzenia historyczne i gospodarcze oraz stanowią bogaty materiał do badań nad odradzającym się polskim życiem politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i narodowym.

    fant_0005.jpg
    Powstaniec

    oprac. dr Agnieszka Magiera - Dział Zbiorów Śląskich Biblioteki Śląskiej

  • Czasopisma(319,29 KB)

    Czasopisma wybrane do digitalizacji (.pdf)