Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Fotografie

 • Fotografie wybrane do digitalizacji pochodzą sprzed 1939 r. i związane są terytorialnie przede wszystkim z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Dąbrowskim, a także Lwowem, miastem szczególnie bliskim Bibliotece Śląskiej. Ze Lwowa pochodzili przedwojenni pracownicy Książnicy, a także jej pierwsi dyrektorzy: dr Roman Lutman, prof. dr Kazimierz Hartleb, prof. dr Paweł Rybicki. Przedwojenne kontakty Biblioteki Śląskiej i lwowskiego Ossolineum były bardzo owocne. Wzajemna życzliwość marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego Wolnego i dyrektora Ossolineum Ludwika Bernackiego, przedstawicieli dwóch kresowych miast, pomagała wzbogacić zasoby Biblioteki Śląskiej w cenne polskie księgozbiory.

  Wśród fotografii wybranych do projektu digitalizacji znajdują się zdjęcia ważniejszych instytucji i urzędników państwowych. Album z budowy gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego ukazuje ważniejsze etapy inwestycji z lat 1924-1926. Kolejny album przedstawia władze miasta Sosnowca z prezydentem Józefem Kaczkowskim i pracownikami Magistratu. Zdjęcia wykonane zostały przez znany zakład fotograficzny Braci Altman z Sosnowca.

  07.jpg
  Budowa gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Katowice, 1924-1926
   G 1546 III

  oprac. dr Teresa Roszkowska - Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej 

 • Fotografie(365,29 KB)

   Fotografie wybrane do digitalizacji (.pdf)