Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Druki ulotne

 • Z bogatej kolekcji druków ulotnych Biblioteki Śląskiej do projektu digitalizacyjnego wybrano przede wszystkim ulotki z okresu powstań i plebiscytu na Śląsku, dalej duży zbiór dokumentów wydanych przez Fryderyka Wilhelma III oraz druki ulotne z kolekcji Szembeków z Poręby.

 • I. Druki ulotne z okresu plebiscytu i powstań śląskich

  Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r. poprzedziła szeroko zakrojona akcja propagandowa prowadzona przez Polaków i Niemców. Treści propagandowe zamieszczano w artykułach prasowych, na plakatach, afiszach, a także niewielkich ulotkach i nalepkach. Wydawano cegiełki na cele plebiscytowe, znaczki okolicznościowe, kalendarze. Nawet opakowania na papierosy wykorzystywano do celów propagandowych. Organizowano także wiece, spotkania, koncerty, odczyty, o których informowały afisze.

 • II. Rozporządzenia Fryderyka Wilhelma III

  W zbiorze druków ulotnych Biblioteki Śląskiej wybranych do projektu digitalizacyjnego znajduje się kolekcja obwieszczeń, rozporządzeń, deklaracji, regulaminów i ustaw króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III  z lat 1801-1831.

  Wybrano głównie druki w języku polskim, bądź w języku polskim i niemieckim, ale załączono także kilkanaście druków wyłącznie w języku niemieckim.

 • III. Druki ulotne z kolekcji Szembeków

  Do projektu digitalizacyjnego wybrano również zbiór dziewiętnastowiecznych druków ulotnych ze spuścizny rodu Szembeków z Poręby koło Chrzanowa. Rodzina do Polski przybyła z Niemiec. Dla kolekcji największe zasługi mieli Józef Szembek (1780-1874), kapitan napoleoński i sędzia pokoju Rzeczpospolitej Krakowskiej oraz jego wnuk Jerzy Szembek (1851-1905), biskup płocki. W zbiorze znajduje się wiele druków znanych bibliografii Karola Estreichera, ale też wiele nienotowanych. Sporo jest wydań bardzo rzadkich.

  oprac. dr Agata Duda - Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej

 • Druki ulotne(509,49 KB)

   Druki ulotne wybrane do digitalizacji (.pdf)