Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Stare druki

 • Stare druki - udostępniona kolekcja

  Spośród ponad 25.000 starych druków zgromadzonych w Bibliotece Śląskiej, do digitalizacji wybrano głównie polonica XVI wieku. Są to dzieła autorów polskich – między innymi Wawrzyńca Korwina (n.p. Hortulus elega[n]tiarum [...], Lyptzk 1511, BŚL 233683 II), Marcina Kromera (np. Orechovius sive De coniugio et coelibatu sacerdotum..., Coloniae, 1564, BŚL 113637 I), Stanisława ze Lwowa (Regule tredecim [...], Vienne Austrie 1512, BŚL 227844 I), Macieja z Miechowa (Tractatus de duabus Sarmatiis [...], Auguste Vindelico[rum] 1518, BŚL 233163 II), Andrzeja Krzyckiego (Encomia Luteri [...], [Dresden] 1524, BŚL 30852 II). 

  To także dzieła opublikowane w oficynach działających w miastach polskich. Reprezentowane są tłocznie krakowskie, między innymi : Hieronima Wietora (V. Eckius, De versificandi arte opusculum [...], Gracchoviae : per Hieronymu[m] Vietorem [...] Impensis [...] Marci Scharffenberger et Ioannis Boii, 1521, BŚL 223012 II), Floriana Unglera (Jan z Głogowa, Introductorium astronomie [...], Cracovie : p[er] Florianu[m] et Wolfgangu[m], 1514, BŚL 16416 II), Jana Hallera (Legendae sancto[rum] Adalberti, Stanislai, Floriani [...], Impressum Gracovie : op[er]a et impensis [...] Joannis Haller[...], 1517, BŚL 220066 I).

  18.jpg
  Jan z Głogowa : Exercicium nove logice seu libroru[m] prio[rum] et elencho[rum][...] noviter eme[n]datu[m]. – Cracovie : Impe[n]sisq[ue] Joannis Haller noviter recognite ac impresse, 4 VI 1511
  228324 I

  oprac. dr Weronika Pawłowicz - Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej

 • Stare druki(651,28 KB)

  Stare druki wybrane do digitalizacji (.pdf)