Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Inkunabuły

 • Inkunabuły - udostępniona kolekcja 

  Spośród najdawniejszych, piętnastowiecznych druków zgromadzonych w Bibliotece Śląskiej wybrano najciekawsze dzieła. Wytłoczona w 1474 roku, w oficynie Kobergera w Norymberdze, praca Rainerusa de Pisis Pantheologia [...] jest najstarszym drukiem przechowywanym w książnicy (BŚL 225264 IV). Natomiast Francisci de Platea Opus Restitutionum to prawdopodobnie jeden z pierwszych druków wydanych w Krakowie przez Kaspra Straubego w 1475 (BŚL 224714 III).

  1126117008716.jpg
  Franciscus de Platea : Opus restitutionum ... Kraków 1475 [Casper Straube]

  oprac. dr Weronika Pawłowicz- Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej

 • Inkunabuły(352,83 KB)

  Inkunabuły wybrane do digitalizacji (.pdf)