Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

Zbiory zabytkowe

 • Kryteria wyboru piśmiennictwa do digitalizacji

  - czas powstania dokumentu,
  - unikatowość,
  - wartość dla kultury narodowej,
  - wkład w dziedzictwo europejskie,
  - znaczenie dla historii Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

  Zbiory do digitalizacji (tabela):

  Rodzaje zbiorów

  Jednostki inwentarzowe (sygnatury)

  Jednostki ewidencyjne (obiekty)

  Inkunabuły

  55

  55

  Stare druki

  500

  500

  Rękopisy

  30

  30

  Rękopisy BTLw

  350

  350

  Druki ulotne

  343

  343

  Grafika

  355

  634

  Pocztówki

  1000

  1000

  Fotografie

  15

  1270

  Kartografia

  147

  607 

  Czasopisma

  17

  22182

  Razem:

  2811

  26791

  Objaśnienia:
  Jednostka inwentarzowa - wolumin, teka, album, atlas
  Jednostka ewidencyjna - pojedyncza karta, tablica, numer czasopisma