Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PL | EN

O projekcie

  • Poszerzenie dostępu do zabytkowego piśmiennictwa

    Celem projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Adresatami projektu są naukowcy, dydaktycy i studenci szeregu dyscyplin naukowych, a także, ze względu na globalną prezentację zasobów, szeroka, krajowa i zagraniczna publiczność zainteresowana dostępem do zabytków dziedzictwa kulturowego, przechowywanych w Bibliotece Śląskiej. 

    Kompleksowy system  digitalizacji

    W aspekcie technologicznym realizacja projektu umożliwi wdrożenie kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opracowaniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Zamierzenie zostanie zrealizowane przez techniczny system złożony z profesjonalnych, specjalizowanych skanerów, oprogramowania przetwarzającego skanowane obrazy, infrastruktury sprzętowej zapewniającej długoterminowe przechowywanie i archiwizację cyfrowych zbiorów. Projekt przewiduje integrację powstałego rozwiązania ze Śląską Biblioteką Cyfrową, która stanie się prezentacyjnym systemem utworzonych cyfrowych publikacji.